ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ

Ref.No: 63088200
Start date: 26.09.1997
End date: 25.12.1997
Approval date: 02.02.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: E.O.K.
Budget: 50.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top