ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Ref.No: 61109300
Start date: 01.10.1998
End date: 31.12.1999
Approval date: 06.04.1999
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 29.347,02 €
Scientific Responsible: LOUDOVIKOS VASENHOVEN
Email: lwassen@central.ntua.gr
Go to Top