ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ”

Ref.No: 61136200
Start date: 20.04.2002
End date: 31.12.2002
Approval date: 26.04.2002
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MATHEMATICS
Financier: U.P.E.P.TH
Budget: 5.300,00 €
Scientific Responsible: Prof. POLYRAKIS
Email: ypoly@math.ntua.gr
Go to Top