ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ

Ref.No: 63058500
Start date: 09.10.1995
End date: 08.04.1997
Approval date: 19.12.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 100.150,00 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS AMPAKOUMKIN
Go to Top