ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΕΘΝ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ref.No: 67098200
Start date: 22.07.2015
End date: 22.07.2016
Approval date: 22.07.2015
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 70.511,00 €
Scientific Responsible: Prof. MATHIOUDAKIS
Email: KMATHIOU@MAIL.NTUA.GR
Go to Top