ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ” ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ

Ref.No: 63070402
Start date: 12.02.1999
End date: 31.12.2005
Approval date: 29.06.2000
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 661.423,34 €
Scientific Responsible: KOLLA-MIMIKOU
Email: mimikou@chi.civil.ntua.gr
Description: IN ADDITION TO THE EXISTING CONTRACTUAL OBLIGATIONS OF THE PROJECT, ADDITIONAL BUT NECESSARY FOR THE HIGH QUALITY OF THE PROJECT - WORKS HAVE BEEN APPEARED AND CONTINUE TO BE APPEARED...
Go to Top