ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ”

Ref.No: 67011100
Start date: 15.06.1996
End date: 15.09.1996
Approval date: 18.07.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: G.G.E.T.
Budget: 3.168,02 €
Scientific Responsible: VASILEIOS PAPADIAS
Go to Top