ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

Ref.No: 62141000
Start date: 01.02.2001
End date: 31.07.2001
Approval date: 22.05.2001
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: COMMUNICATION, ELECTRONIC AND INFORMATION ENGINEERING
Financier: OTE CONSULTING
Budget: 48.186,95 €
Scientific Responsible: Prof. EMMANOUIL PROTONOTARIOS
Email: protonot@cs.ntua.gr
Go to Top