ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ – ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΛΙΓΝΙΝΗΣ

Ref.No: 61084100
Start date: 01.09.1996
End date: 01.09.1998
Approval date: 23.05.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 29.434,18 €
Scientific Responsible: EMMANOUIL KOUKIOS
Email: koukios@chemeng.ntua.gr
Go to Top