ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΣ

Ref.No: 62053100
Start date: 01.04.1993
End date: 30.09.1993
Approval date: 19.02.1993
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: G.E.N.
Budget: 10.564,93 €
Scientific Responsible: Prof. VASILEIOS PAPAZOGLOU
Email: papazog@mail.ntua.gr
Go to Top