ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EUROSTAT ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ref.No: 63105900
Start date: 01.02.1999
End date: 30.04.2002
Approval date: 03.06.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 81.500,00 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. MARKOS MPONAZOUNTAS
Email: bonazoun@central.ntua.gr
Go to Top