ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ “ΥΨΩΝ ΧΙΟΝΙΟΥ” ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 1

Ref.No: 63100000
Start date: 01.10.1998
End date: 30.09.2001
Approval date: 26.11.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 2.400,00 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. KONSTANTINOS TREZOS
Email: ctrezos@central.ntua.gr
Go to Top