ΣΥΖΥΓΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΜΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΝΕΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ref.No: 65119100
Start date: 01.09.2002
End date: 31.12.2004
Approval date: 05.07.2002
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 7.043,30 €
Scientific Responsible: Prof. GIANNAKOGLOU
Email: kgianna@mail.ntua.gr
Go to Top