ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ref.No: 68040600
Start date: 01.10.2000
End date: 30.08.2001
Approval date: 22.05.2001
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 259.629,20 €
Scientific Responsible: Prof. TOPALIS
Email: topalis@softlab.ece.ntua.gr
Go to Top