ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ref.No: 65130700
Start date: 01.01.2003
End date: 31.12.2003
Approval date: 26.06.2003
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 5.000,00 €
Scientific Responsible: EIRINI DRAGASAKI-HORMOVA
Go to Top