ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕΜΦΕ

Ref.No: 65195100
Start date: 01.01.2013
End date: 31.12.2014
Approval date: 01.02.2013
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 12.190,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. KONSTANTINOS FARAKOS
Email: kfarakos@central.ntua.gr
Go to Top