ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2020

Ref.No: 63037100
Start date: 15.12.1993
End date: 15.12.1994
Approval date: 09.12.1993
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: E.O.K.
Budget: 98.638,00 €
Scientific Responsible: Prof. PANTELIS KAPROS
Email: kapros@central.ntua.gr
Go to Top