ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ref.No: 63026600
Start date: 01.10.1992
End date: 31.12.1992
Approval date: 12.10.1992
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: E.K.T.-UPOURGEIO ERGASIAS
Budget: 13.734,42 €
Scientific Responsible: Prof. MAGKLARIS
Email: maglaris@mail.ntua.gr
Go to Top