ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Ref.No: 62070900
Start date: 08.05.1995
End date: 31.07.1995
Approval date: 30.06.1995
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: D.E.I.
Budget: 3.756,42 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Go to Top