ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ IV

Ref.No: 65208200
Start date: 01.01.2016
End date: 31.12.2020
Approval date: 27.11.2015
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 30.000,00 €
Public key: 70ΔΕ46ΨΖΣ4-Ν1Ζ
Scientific Responsible: Prof. KEKOS
Email: kekos@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top