ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ(WAVELANDS)

Ref.No: 63088500
Start date: 01.01.1998
End date: 30.06.2001
Approval date: 04.09.1997
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: BRITE, E.O.K.
Budget: 101.000,00 €
Scientific Responsible: PAPANIKOLAOU
Email: papa@deslab.naval.ntua.gr
Go to Top