ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” (ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ)

Ref.No: 62099100
Start date: 16.07.1997
End date: 15.12.1997
Approval date: 27.11.1997
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL LANGUAGE, COMMUNICATION AND DESIGN
Financier: SULL.FILON ISTOR.ELLIN.PAIDIAT
Budget: 29.347,04 €
Scientific Responsible: Prof. ANNA VRUHEA
Email: annie@central.ntua.gr
Go to Top