ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ”)

Ref.No: 61072100
Start date: 01.09.1995
End date: 31.08.1997
Approval date: 14.12.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 5.040,00 €
Scientific Responsible: Prof. ELEUTHERIOS PAPAGIANNAKIS
Email: lpap@central.ntua.gr
Go to Top