ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ref.No: 61060900
Start date: 15.06.1994
End date: 31.12.1994
Approval date: 24.06.1994
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ΜΟΠ ΚΡΗΤΗΣ, UP. ETHNIKIS OIKONOMIAS
Budget: 7.336,76 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top