ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2004

Ref.No: 62155500
Start date: 30.09.2002
End date: 30.06.2003
Approval date: 19.09.2002
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: OASA
Budget: 70.800,00 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS MARINOS-KOURIS
Email: marinos@chemeng.ntua.gr
Go to Top