ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

Ref.No: 61065400
Start date: 01.06.1995
End date: 30.07.1996
Approval date: 30.06.1995
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 51.357,31 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS GKARAGKOUNIS
Go to Top