ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΖΕΥΞΕΩΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ref.No: 61037000
Start date: 08.11.1990
End date: 08.04.1991
Approval date: 20.02.1991
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: NOMARHIA ATTIKIS
Budget: 19.075,57 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MOUTZOURIS
Email: lhwmout@central.ntua.gr
Go to Top