ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ (FIRENET)

Ref.No: 67045401
Start date: 01.06.2002
End date: 31.05.2006
Approval date: 21.01.2004
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2003, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 1.939,69 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS-HRISTOS MARKATOS
Email: N.Markatos@ntua.gr
Go to Top