ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥ ΛΑΜΙΑΣ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Ref.No: 62091300
Start date: 01.12.1996
End date: 30.06.1997
Approval date: 27.02.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: DIM. EPIH. UDR.& APOH. LAMIAS
Budget: 15.929,56 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. EMMANOUIL AFTIAS
Email: emaftias@central.ntua.gr
Go to Top