ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

Ref.No: 63106500
Start date: 01.06.1999
End date: 31.08.2002
Approval date: 17.06.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: I.F.P.
Budget: 36.800,00 €
Scientific Responsible: Prof. PAPAGIANNAKOS
Email: npap@central.ntua.gr
Go to Top