ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΛΥΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Ref.No: 62072100
Start date: 08.07.1994
End date: 08.07.1996
Approval date: 08.07.1994
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: SUN/MOS DIMON-KOINOT. N. ATT.
Budget: 2.934,71 €
Scientific Responsible: ANDREAS VGENOPOULOS
Email: mmgsav@central.ntua.gr
Go to Top