ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ HYDROWORKS (ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Ref.No: 63048900
Start date: 01.12.1994
End date: 30.11.1996
Approval date: 10.02.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: SPRINT, E.O.K.
Budget: 60.000,00 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. EMMANOUIL AFTIAS
Email: emaftias@central.ntua.gr
Go to Top