ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ref.No: 65194600
Start date: 01.01.2013
End date: 31.12.2014
Approval date: 06.06.2013
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 11.550,00 €
Scientific Responsible: Prof. BOUDOUVIS
Email: boudouvi@chemeng.ntua.gr
Go to Top