ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ”ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ-ΧΡΗΣΗ Η/Υ(ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ,CAD/CAM)”

Ref.No: 65137105
Start date: 03.11.2004
End date: 31.12.2006
Approval date: 22.12.2004
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 15.000,00 €
Scientific Responsible: GEORGIOS ANDROUTSOPOULOS
Email: androuts@chemeng.ntua.gr
Go to Top