ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Ref.No: 62117600
Start date: 19.01.1999
End date: 18.03.1999
Approval date: 06.04.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: ESDKNA
Budget: 117.388,12 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top