ΠΡΟΛΗΨΗ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΕΡΕΑ-ΥΓΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ

Ref.No: 61091200
Start date: 01.01.1997
End date: 30.06.1999
Approval date: 21.11.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: Prof. ILIANA HALIKIA
Email: halikia@metal.ntua.gr
Go to Top