ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣ

Ref.No: 62201100
Start date: 26.10.2005
End date: 31.07.2007
Approval date: 07.12.2005
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: ISAP A.E.
Budget: 129.710,00 €
Scientific Responsible: Prof. MOROPOULOU
Email: mo.tonia@gmail.com
Go to Top