ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ CO2: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ CO2

Ref.No: 67074600
Start date: 22.11.2010
End date: 20.12.2013
Approval date: 26.11.2010
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2009, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 3.697,25 €
Scientific Responsible: Prof. THEODOROU
Email: doros@central.ntua.gr
Go to Top