ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧ.ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

Ref.No: 65070801
Start date: 09.10.2000
End date: 08.10.2005
Approval date: 19.10.2000
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 73.367,57 €
Scientific Responsible: Prof. EMMANOUIL ZEUGOLIS
Email: zevgolis@metal.ntua.gr
Go to Top