ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ref.No: 66013400
Start date: 11.12.2007
End date: 10.07.2011
Approval date: 15.02.2008
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, METAFORA APO PROGRAMMATA 63/
Budget: 22.000,00 €
Scientific Responsible: GEORGIOS TSAMASFUROS
Email: Tsamasph@central.ntua.gr
Go to Top