ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ref.No: 62174300
Start date: 10.12.2003
End date: 09.12.2013
Approval date: 21.01.2004
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 100.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. MALAMI
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Go to Top