ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ref.No: 67051201
Start date: 01.09.2002
End date: 09.10.2004
Approval date: 12.04.2002
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 28.196,30 €
Scientific Responsible: Prof. PAPADOPOULOS
Email: egpapado@central.ntua.gr
Go to Top