ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΟΤΡΙΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ref.No: 62092800
Start date: 01.12.1997
End date: 30.11.1999
Approval date: 15.01.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 34.629,49 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. PANAGIOTIS MAKRIS
Email: pamakris@central.ntua.gr
Go to Top