ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Ref.No: 62118400
Start date: 01.06.1999
End date: 31.12.2008
Approval date: 17.06.1999
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 293.470,29 €
Scientific Responsible: Prof. KYRTATOS
Email: nikolaos.kyrtatos@gmail.com
Go to Top