ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Ref.No: 65040700
Start date: 01.04.1995
End date: 30.04.2000
Approval date: 14.04.1995
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 73.367,56 €
Scientific Responsible: Prof. FILIPPOS KONSTANTINOU
Email: fkonst@mobile.ece.ntua.gr
Go to Top