ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ref.No: 62164300
Start date: 12.05.2003
End date: 30.04.2009
Approval date: 15.05.2003
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 23.816,00 €
Scientific Responsible: Prof. EURIPIDIS MPOSKOS
Email: mposkos@metal.ntua.gr
Go to Top