ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ”

Ref.No: 68030601
Start date: 01.01.2000
End date: 30.09.2000
Approval date: 20.04.2000
Department: DIATMIMATIKO
Financier: ΕΠΕΑΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 107.164,41 €
Scientific Responsible: Prof. MAVRAKOS
Email: mavrakos@naval.ntua.gr
Go to Top