ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΝΔΟ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ref.No: 62088900
Start date: 01.12.1996
End date: 30.06.1996
Approval date: 16.01.1997
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: LDK EPE
Budget: 5.194,43 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. SAMOUILIDIS
Email: msamuel@deslab.ntua.gr
Go to Top