ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ref.No: 61072600
Start date: 01.09.1997
End date: 31.03.2000
Approval date: 02.10.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: ΕΠΠΕΡ, U.PE.HO.D.E.
Budget: 173.147,47 €
Scientific Responsible: IOANNIS FRANTZESKAKIS
Go to Top