ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ref.No: 65012300
Start date: 01.01.1993
End date: 31.12.1997
Approval date: 04.06.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 58.694,05 €
Scientific Responsible: KOLLA-MIMIKOU
Email: mimikou@chi.civil.ntua.gr
Go to Top